​Giv os et kald,

40 10 93 30

Det er Brandstrupgårds opgave, at give botilbud til mennesker, som pga. mindre nedsat psykisk funktionsevne, har behov for hjælp i almindelige daglige funktioner, pleje eller omsorg. Brandstrupgård er et botilbud til mennesker, der i en periode har brug for at opholde sig i et udviklende miljø. Brandstrupgård er et botilbud til voksne, aldersgruppen er fra 24 år og opefter. Vi arbejder struktureret og målrettet med kvaliteten i vores botilbud. Vi ønsker, at botilbuddet er præget af ligeværdige dialoger og meningsudvekslinger. Vi stiller krav og har forventninger til hinanden. Vi arbejder for, at beboerne øver indflydelse på egen livssituation og egne rammer. Vi lægger vægt på, at Brandstrupgårds beboere har beskæftigelse, aktiviteter og sociale kontakter inden- og udenfor bostedet. Vi arbejder for at inddrage pårørende i samarbejdet med beboerne. Brandstrupgård er en arbejdsplads, hvor faglig og personlig udvikling prioriteres, det tilstræbes, at bostedets personale tilbydes faglige, relevante kurser/ efteruddannelse, således at der vedvarende er overensstemmelse mellem den faglige ekspertise og de faglige problemstillinger, som relaterer sig til den enkelte beboer og beboergruppen som helhed. Vi lægger vægt på, at der ikke blot er én rigtig måde at løse opgaverne på. Vi værdsætter engagement, idérigdom og ansvarlighed.

Vores telefon er åben:

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lørdag

08:00 - 16:00​

​08:00 - 16:00​

08:00 - 16:00​

08:00 - 16:00​

08:00 - 14:00​

10:00 - 14:00​

Kontaktinformationer:

Brandstrupgård
Brandstrupvej 48
4293 Dianalund

Tlf.: 40109330  eller 58286148

E-mail: bgbotilbud@brandstrupgard.dk

CVR: 19141675