​Giv os et kald,

40 10 93 30

Brandstrupgårds Persondatapolitik

1. ​Introduktion

 • ​For at kunne leve op til den kontrakt der er indgået med borger og kommune er der vigtige personoplysninger, vi har behov for at behandle. Vores persondatapolitik er ment som en hjælp til at forstå, hvilke data vi indsamler, hvorfor vi indsamler dem, og hvad vi anvender dem til. Dette er vigtige oplysninger, så vi håber, at du vil tage dig tid til at læse dem. Skulle du have spørgsmål, eller ønsker du yderligere information, er du velkommen til at henvende dig til vores persondataansvarlige:

2. ​Kontaktoplysninger på persondataansvarlig

 • Poul Erik Hovmand
 • E-mail : brandstrupgaard@mail.dk

3. ​Vores behandling af personoplysninger

 • Vi behandler personoplysninger, som du har udleveret til os. Endvidere behandler/registrere vi oplysninger modtaget af kommune og oplysninger oprettet hos Brandstrupgård.
 • ​Disse personoplysninger behandler vi for at kunne leve op til vores kontraktlige forpligtelser.
 • ​Typisk drejer det sig om disse personoplysninger:                                                                                                                                                                                                                                           Alm. Oplysninger: navn, cpr-nr                                                                                                                                                                                                                                                                 Personfølsomme og særlige personfølsomme oplysninger som: helbredsoplysninger, handleplaner

4.​ Tidsfrister for sletning/opbevaring

 • ​Vi stræber efter at slette personoplysninger, så snart de ikke har nogen relevans. Dog opbevarer vi oplysninger i 5 år.

5. ​Dine rettigheder efter persondataforordningen

 • ​I forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger har du adskillige rettigheder:
  • ​Retten til at modtage oplysning om hvordan vi behandler dine personoplysninger (oplysningspligt).
  • ​Retten til at få indsigt i dine personoplysninger.*
  • Retten til at få urigtige personoplysninger rettet.*
  • Retten til at gøre indsigelse mod at dine personoplysninger anvendes til direkte markedsføring.
  • ​Retten til at gøre indsigelse mod automatiske, individuelle afgørelser, herunder profilering.*
  • Retten til at flytte dine personoplysninger (dataportabilitet).*
 • ​* Du håndhæver retten direkte hos Poul Erik Hovmand.
 • ​Alle ovenstående rettigheder håndteres manuelt ved henvendelse til vores persondataansvarlige. Vi kan afvise anmodninger, der er urimeligt gentagende, kræver uforholdsmæssig meget teknisk indgriben (f.eks. at udvikle et nyt system eller ændre en eksisterende praksis væsentligt), påvirker beskyttelsen af andres personlige oplysninger, eller noget som vil være ekstremt upraktisk (f.eks. anmodninger om oplysninger, der findes som sikkerhedskopier).
 • §Hvis vi kan rette oplysninger, gør vi naturligvis dette gratis, med mindre det kræver en uforholdsmæssig stor indsats. Vi bestræber os på at vedligeholde vores tjenester på en måde, der beskytter oplysninger fra fejlagtig eller skadelig ødelæggelse.
 • Du har til hver en tid retten til at klage til Datatilsynet (https://www.datatilsynet.dk/borger/klage-tildatatilsynet/)

6.​ Oplysninger, som vi videregiver

 • Vi videregiver ikke personlige oplysninger til andre end de kommuner der er indgået kontrakt med samt de instanser der er givet samtykke til. Undtagelsen er i disse tilfælde:
  • Af juridiske årsager
  • Vi videregiver personlige oplysninger til virksomheder, organisationer eller enkeltpersoner uden for Danjournal ApS, hvis vi i god tro mener, at adgang, brug, bevarelse eller offentliggørelse af oplysningerne er nødvendig for at:
   • Overholde gældende love, bestemmelser, sagsanlæg eller retsgyldige anmodninger fra offentlige myndigheder.
   • ​Håndhæve gældende servicevilkår, herunder undersøgelse af potentielle overtrædelser.
   • ​Registrere, forhindre eller på anden måde beskyttet mod problemer med bedrageri, sikkerhed eller tekniske problemer.

7. ​Informationssikkerhed

 • Vi arbejder dedikeret på at beskytte de personfølsomme oplysninger vi registrere mod uautoriseret adgang, ændring, offentliggørelse eller ødelæggelse. Vi har implementeret følgende organisatoriske og tekniske foranstaltninger generelt på Danjournal servermiljøet:
  • Antivirus på alle it-systemer, der behandler personoplysninger.
  • Backup af alle it-systemer, der behandler personoplysninger.
  • Anvendelse af branchetypiske it-systemer til behandlingsaktiviteterne.
  • ​Adgangsbegrænsning til personoplysninger, så der kun gives adgang, hvor det er nødvendigt.
  • Databehandleraftaler med leverandører, der behandler personoplysninger på Brand vegne.
  • Vejledning i sikker behandling af personoplysninger og informationsaktiver for personale med adgang til informationssystemer.

8.  ​Overholdelse og samarbejde med tilsynsmyndigheder

 • Vi gennemgår regelmæssigt, for at vi overholder vores egen persondatapolitik.

Vores telefon er åben:

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lørdag

08:00 - 16:00​

​08:00 - 16:00​

08:00 - 16:00​

08:00 - 16:00​

08:00 - 14:00​

10:00 - 14:00​

Kontaktinformationer:

Brandstrupgård
Brandstrupvej 48
4293 Dianalund


Tlf.: 40109330  eller 58286148

CVR: 19141675

Brandstrupgård v/Poul Erik Hovmand
Brandstrupvej 48
4293 Dianalund
Tlf.: 58 28 61 30
CVR: 19141675
bgbotilbud@outlook.dk